Zorgverzekering 2014

Goedkoopste zorgverzekering 2014

Zorgverzekering 2014 De 10 beste zorgverzekeringen van 2014 zijn nog NIET bekend!

Zorgverzekering 2014: de belangrijkste veranderingen

Het einde van het jaar 2013 nadert en dat betekent dat overstappen van zorgverzekering weer mogelijk is. Maar wat kan je verwachten in 2014 als het op je ziektekosten aan komt? Dat is lastig in te schatten. Wel kan je rekening houden met de veranderingen binnen de verzekering. De belangrijkste veranderingen zetten wij voor jou op een rij.

Er vindt aankomend jaar een wonder plaats. De basisdekking zorgverzekeringen in 2014 blijven, ondanks de verwachtingen, bijna gelijk. Vorig jaar werd aangekondigd dat er binnen de verplichte zorgverzekering zeker anderhalf miljard euro werd bezuinigd en veel zou hierdoor uit de basisdekking verdwijnen. Gelukkig is dit niet het geval gebleken en blijft de basisdekking praktisch gelijk.

Met betrekking tot de natura- en restitutiepolissen hebben zich twee belangrijke wijzigingen voorgedaan. Voordat we de twee belangrijke wijzigingen verklappen, laten we eerst beide verzekeringen de revue passeren. Kies voor een naturapolis en je krijgt korting door de verzekeraar te laten kiezen uit hun ziekenhuizen- en behandelaarsbestand. Als je een ander ziekenhuis of een andere behandelaar kiest dan jouw verzekeraar wil, loop je de korting mis én krijg je meestal een deel van de factuur niet vergoed. Een restitutiepolis is bedoeld om de rekeningen van alle ziekenhuizen en artsen terug te vragen bij de verzekeraar. Maar wat verandert er dan nu precies? De restitutiepolis blijft bestaan, maar wordt duurder. Het plan van de Minister van Volksgezondheid was om de restitutiepolis volledig te laten verdwijnen, maar in overleg met zorgverzekeraars is gekozen voor een prijsverhoging. Je moet meer willen betalen voor je keuzevrijheid. Wat de naturapolis betreft, deze wordt strenger. Het kan voorkomen dat je, indien je kiest voor een ziekenhuis of behandelaar die niet in het bestand staat van de verzekeraar, je de factuur helemaal niet meer vergoed krijgt. Let dus op bij het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering dat je een zorgverzekeraar kiest die het ziekenhuis waar jij behandeld wil worden in het bestand heeft zitten.

Even terug naar de basisverzekering. Dit jaar vergoed de basisverzekering maximaal vijf bezoeken aan een psycholoog voor lichte psychische problemen. Dit wordt ook wel de eerstelijnszorg genoemd. De tweedelijnszorg, de complexere psychologische hulp, wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. In praktijk blijkt dat deze splitsing niet handig is en daarom wordt er in 2014 meer onderscheid gemaakt per klacht. Niet meer over één kam scheren, maar per individu kijken wat de mogelijkheden zijn. Vanuit de basisverzekering kan het dus voorkomen dat mensen vanwege hun psychische problemen meer dan vijf behandelingen nodig hebben en deze dus vergoed krijgen.

Hoe het zit met het eigen risico? Voor 2014 is dit nog niet officieel bekend. Voor 2015 echter wel! Maar eerst gaan we een stapje terug in de tijd. Het verplichte eigen risico stijgt ieder jaar flink. In 2011 was het €170,-, in 2012 €220,-, en in 2013 €350,-. Met het oog naar de toekomst, ofwel: het jaar 2015, zit er een bijkomstigheid aan te komen. Het kabinet wil in 2015 het eigen risico inkomensafhankelijk maken. (Hierbij is de premie buiten beschouwing gelaten.) Dit betekent dat het jaarinkomen bepalen wordt voor het eigen risico die je in 2015 gaat betalen. Als je tussen de €0 en €14.000 verdient op jaarbasis betekent dit dat het eigen risico van €350,- in 2013 afneemt naar €180,- in 2015. Verdien je tussen de €14.001 en €33.000? Dan blijft het eigen risico gelijk aan €350,-. Indien je €33.001 of meer verdient, dan loopt je eigen risico op tot wel €595,-.

Kortom: het is goed nieuws dat het basispakket van 2014 haast gelijk blijft aan dat van 2013. Maar de toekomst van de basisdekking is dubieus en er bestaat een grote kans dat het slechts uitstel is. In 2015 staat alles er hoogstwaarschijnlijk anders voor.

Beste zorgverzekering van 2014

Op welke manier kunt u een goede zorgverzekering voor 2014 kiezen? Dat is natuurlijk afhankelijk van uw gezondheid en uw eigen wensen. Wilt u een uitgebreide verzekering met veel alternatieve geneeswijzen, fysiotherapie behandelingen, een laag eigen risico of een hoger eigen risico, een goede tandartsverzekering of niet? Er zijn veel factoren van belang om een goede zorg verzekering te kiezen in Nederland. 

Sinds de invoering van de basisverzekering door de overheid en de zorgverzekeraars zijn de premies voor de basisverzekering aleen maar toegenomen. De voorwaarden zijn verslechterd door de jaren heen aangezien het basispakket sterk is uitgekleed en ook het eigen risico gaat in 2014 omhoog.

De zorgverzekering is een verplichte verzekering en als u die niet heeft dan krijgt u hoge boetes. Het idee hierachter is dat men met veel betalers van ziektekosten premies ook veel geld kan betalen aan de mensen die het nodig hebben om hun ziekenhuis nota of andere zorgkosten vergoed te krijgen. Dit is uiteraard een goed beginsel en een sterke gedacht gaat hierachter schuil. Echter in de komende jaren zullen we een vergrijzing zien van Nederland en dan is het maar de vraag hoe het allemaal uitpakt voor de toekomst.

Als we echter ons zorgkosten stelsel vergelijken met die van andere landen en dan in het bijzonder de Verenigde Staten dan zien we dat de zorgkosten in Nederland laag gehouden zijn terwijl ze in de Verenigde Staten zo goed als onbetaalbaar zijn. Een wereld van verschil zeker als men weet dat de armere mensen in Amerika vermogens kwijt zijn als ze een beugel nodig hebben of een misstap maken en een bijvoorbeeld iets breken.

Elk jaar, ook voor 2014, kan men een nieuwe zorgverzekering kiezen. In de maand december kan men de wijzigingen doorgeven en weer een heel jaar genieten van een goede verzekering. Een verzekering waarvan men altijd hoopt dat men deze niet hoeft aan te spreken. Echter in december moet men wel de balans opmaken voor het komende jaar en inschatten welke aanvullende pakketten men wel of niet wil hebben en hoe men voor de tandarts verzekert wil zijn. Daarnaast moet men kiezen of men bij de huidige zorgverzekeraar blijft of dat men toch overstapt. Een trend van de laatste jaren zijn de internetverzekeraars die iedere zorgverzekeraar zo’n beetje wel heeft opgericht. Een zorgverzekering met minder service en een eenvoudig aanvullend pakket. Dat is waar vooral vele jongeren kiezen die weinig zorgkosten maken. In combinatie met een hoog eigen risico betaald men zo, zo min mogelijk premie aan de zorgverzekeraar en blijft er geld over voor een avondje stappen in de kroeg. Of dit het meest verstandig is, is vaak het beste in te schatten door de persoon zelf. Bent u vaak ziek of niet. Reist u veel? Sport u veel? Doet u aan risicovolle activiteiten? Is uw gebit nog gaaf en weet u de tandenborstel iedere dag te vinden?

Een goede zorgverzekering kiezen begint vaak bij uzelf!

De goedkoopste zorgverzekeringen worden geladen, een ogenblik geduld a.u.b. ...